top of page
  • Sisäilmalähetti

Älä tilaa sikaa säkissä – Sisäilmapajan teemanamme kilpailutus

Päivitetty: 15. jouluk. 2022

Tervetuloa kanssamme Kuopion Sisäilmapajaan 14.-15.11.2018. Sisäilmalähetin standilla keskustelun aiheena on tilankäyttäjien väliaikainen suojaaminen sisäilmahaitoilta julkisissa kiinteistöissä. – Ja etenkin tällaisten palvelujen kilpailutukseen liittyvät haasteet.


Kolme tapaa mokata kilpailutus


Listasimme ne kolme yleisintä kilpailutustapaa, joiden aiheuttamiin ongelmiin yleensä törmätään vasta väliaikaisen suojaamisen toteutusvaiheessa:

  1. Kilpailutetaan vain ilmanpuhdistintoimittajat vähimmäisvaatimuksilla ja hyväksytään halvin tarjous.

  2. Hankintayksikkö tekee puhdistimien kilpailutuksen itsenäisesti, eikä hankinnan perimmäinen tavoite ole selkeä.

  3. Luotetaan, että kaikki sisäilmaan liittyvät haasteet ovat ratkaistavissa yhdellä laitemallilla

Näistä lähtökohdista koituvat ongelmat heijastuvat lopulta koko suojaamiskokonaisuuden toteutukseen ja toimenpiteiden onnistumiseen.


Suosittelemmekin toimimaan näin:

  1. Pisteyttäkää laatutekijöitä ja varmistakaa samalla, että toteutuva hankinta vastaa alkuperäistä tarkoitusta.

  2. Keskustelkaa eri sidosryhmien kanssa ja etsikää paras toimintamalli tilankäyttäjien suojaamiseksi.

  3. Kilpailuttakaa useampi puitesopimustoimittaja ja mahdollistakaa tapauskohtaisesti parhaiten sopiva ratkaisu.

Tule standillemme keskustelemaan ja jakamaan omat kokemuksesi aiheesta. Nähdään Kuopiossa!

 

Ostajan oppaassa käymme läpi kilpailutuksen osa-alueita, joita huomioimalla voi välttää ikävät yllätykset.

Lisätietoa tapahtumasta: Kuopion Sisäilmapaja10-juhlapaja


Comments


bottom of page