top of page
  • Sisäilmalähetti

Coaching osana jatkuvaa kehittämistä!

Sisäilmaläheteillä henkilöstö on hyödyntänyt coachingia jo reilut kolmisen vuotta. Coaching on henkilöstölle paikka, jossa voi pysähtyä tarkastelemaan omaa työtään sekä toimintatapojaan työssä. Ohjattu coaching-sessio auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tehdä omaa työtä. Samalla coaching tukee henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä yksilön omia tavoitteita. Jokaisessa ohjattavassa henkilössä on potentiaalia ja vahvuuksia, joihin coach keskittyy ja auttaa tarvittaessa näitä henkilön vahvuuksia näkymään myös työssä.

Sisäilmalähettien työtä tehdään paljon asiakkaiden luona kentällä. Työolosuhteet ovat moninaisia ja haasteita tuo jatkuva tiedon ja osaamisen päivittämisen tarve. Coaching antaa myös mahdollisuuden tutkailla uuden tiedon ja osaamisen soveltamista omaan työn arkeen.

Koko henkilöstöllä sekä kentällä liikkuvilla että toimiston väellä on siis mahdollisuus käyttää coachingia jatkuvasti työnsä tukena. Coach tapaa henkilöstöä pääsääntöisesti vähintään kerran kuussa yksilöcoachingissa. Tapaamisissa tai puhelincoachingissa aihe saattaa olla tiedossa etukäteen. Joskus taas lähdetään liikkeelle ilman tarkasti määriteltyä aihetta tai ratkaistavaa ongelmaa. Kun keskustelu on ohjattua, tavoitteiden suuntaista sekä reflektoivaa, selkeyttää se useimmiten kuitenkin coachattavan tilannetta.

Coaching auttaa henkilöstöä tutkailemaan omaa työtään sopivan kriittisesti. Samalla lisääntyy oman työn kehittämisen itseohjautuvuus. Coaching antaa myös työkaluja arjen vuorovaikutustilanteisiin ja kommunikaatioon sekä oman henkilöstön että asiakkaan kanssa. Coachilta tämä vaatii omaa erityisosaamista: ihmisen toiminnan ja vuorovaikutuksen ymmärtämistä sekä ajattelun prosessin ohjaamistaitoja.

Coaching lisää askel askeleelta koko yrityksen valmentavaa työkulttuuria ja avointa kommunikaatiota. Sisäilmalähettien henkilöstölle annettava coaching on siis tiivis osa yrityksen strategiaa. Coachingin avulla varmennetaan yrityksen arvojen ja yhteisesti sovittujen toimintamallien käytäntöön vienti niin, että toiminta on aidosti asiakaslähtöistä.

”Jokaisessa ohjattavassa henkilössä on potentiaalia ja vahvuuksia, joihin coach keskittyy ja auttaa tarvittaessa näitä henkilön vahvuuksia näkymään myös työssä.”


Comments


bottom of page