top of page
  • Sisäilmalähetti

Konfliktiherkkää kommunikaatiota

Viestintä ja kommunikaatio sisäilma-asioissa on useimmiten haasteellista ja jopa vaikeaa. Aihe nostattaa tunteita monella tasolla. Sisäilmaan liittyvä osaaminen ja viestintä ovat hyviä esimerkkejä tulevaisuuden työelämän erilaisesta ja kokonaisvaltaisesta osaamiskentästä. Enää työelämässä ei riitä pelkkä substanssiosaaminen, on myös ymmärrettävä ihmisten tapaa ajatella, tuntea ja viestiä. On nähtävä ja oivallettava myös millainen on oma luontainen viestintätyyli ja miten taas esimerkiksi tilankäyttäjät näkevät, kokevat ja viestivät samasta asiasta.

Reilu kymmenen vuotta sitten ei osattu aavistaakaan kuinka monen alan tietotaitoa tarvitaan sisäilma-asioiden hallinnassa. Ihmisten tunteille ja kokemuksille enemmänkin naureskeltiin kuin että niitä olisi hyödynnetty sisäilmaprosesseissa. Edelleenkin tärkeintä on ihmisten suojaus ja sisäilmaongelmien poistaminen. Toiveena varmaan ihan jokaisella sisäilmahaasteiden parissa painivilla on, että homma etenisi niin jouhevasti, että kenenkään ei tarvitsisi kärsiä tilanteesta.

Tieto ja informaatio sisäilma-asioissa kasvaa ja lisääntyy valtavalla vauhdilla. Sisäilmatutkimukset, suojaaminen ja projektien koordinointi vaativat omaa erityisosaamista ja jatkuvaa uuden oppimista. Uuden oppiminen on edellytys pysyä ajan tasalla ja tuottaa parasta mahdollista palvelua. Taistelussa paremman sisäilman puolesta jokaisen osaaminen on erityisen tärkeä. Yksin ei kukaan jatkossa voi hallita kaikkea sitä tietoa ja taitoa mitä tässäkin työssä paremman sisäilmaston puolesta tarvitaan.

Viestinnän ja kommunikaation saloihin reilut parikymmentä vuotta tutustuneena, erilaisten organisaatioiden ja yritysten viestinnän ja kommunikaation haasteissa puljanneena sekä riita-asioiden sovittelutyötä tehneenä, uskallan väittää, että sisäilmahaasteissa kommunikaatiokin vaatii erityisosaamista. Siksipä avun pyytäminen viestinnän ja kommunikaation asiantuntijalta on viisautta, työtuntien ja oman energian säästämistä. Kukaan ei enää taida kyseenalaistaa sisäilmatutkimusten merkitystä prosessissa, mutta valitettavan moni kuvittelee vielä hoitavansa viestinnän ja kommunikaation tuosta noin vain vasemmalla kädellä ohimennen oman työnsä ohessa. Vasta sitten, kun ollaan pahassa konfliktitilanteessa pyydetään apua ulkopuolelta. Kommunikaation ja viestinnän asiantuntijoiden tehtävänä on haistella konfliktiherkkyyteen viittaavat merkit, ennaltaehkäistä konflikteja, tuoda työkaluja osallisille sekä kuljettaa prosessia ilman turhia ja aikaa vieviä hankauksia. Erilaisten osaamiskenttien arvostuksella ja monialaisella yhteistyöllä saadaan tulevaisuudessa paljon hyvää aikaan.

Comentários


bottom of page