top of page
  • Sisäilmalähetti

Miksi pitää olla lyhytaikaista ja/tai jatkuva-aikaista olosuhdeseurantaa?

Päivitetty: 19. lokak. 2022

Sisäolosuhdeseuranta kiinteistöissä tulisi jaotella käyttötarpeensa mukaisesti lyhytaikaiseen sekä jatkuva-aikaiseen toimintamalliin. Oleellista on tunnistaa organisaation tavoite ja käyttötarve olosuhdedatalle.


Lyhytaikainen seuranta


Lyhytaikaiselle seurannalle tunnusomaista on seurannan kohdistuminen suppealle alueelle, lyhyehköt seuranjaksot, projektimaisuus ja ajoittain tilankäyttäjien kohonnut konfliktiherkkyys. Taustalla vaikuttaa akuutti tilanne, sisäilmailmoitus tai vastaava äkillinen sekä odottamaton tarve selvittää sisäolosuhteita jollain kohdealueella. Onnistumisen edellytyksiä tilanteelle ovat nopea reagointikyky, kyky havainnoida, vakiintuneet toimintamallit, tilannekuvan tuottaminen ja viestintä.


Tehtävänä on tuottaa äkillisissä ja odottamattomissa tilanteissa selkeyttä, tilanteen haltuunottoa ja nopeaa kokonaistilanteen ymmärtämistä.


Vakioidulla ja ohjatulla toiminnalla voidaan tuottaa korkeatasoista sekä vertailukelpoista informaatiota asiantuntijoiden käyttöön lyhyelläkin seurantajaksolla. Sitä voisi kuvata arvoa tuottavaksi ”suurennuslasiksi” kohteesta.

  1. – Äkillinen ja odottamaton selvitystarve

  2. – Nopeasti käyttöönotettava työkalu

  3. – Kokonaistilanteen nopea ymmärtäminen

Akuutit sisäilmoitukset ovat odottamattomia ja kohdistuvat suppealle alueelle kiinteistössä. Olosuhdeseurantaan tarkoitettu välineistö tulisi olla tarkoitukseensa suunniteltu, nopeasti siirreltävissä ja helposti käyttöön otettavissa kohteessa. Lisäksi seurannan suorittavalla henkilöllä tulisi olla käytössään selkeä ja vakiintunut toimintamalli toistuvien seurantaprojektien toteuttamiseksi.


Alme Smartzone Portable -havaintotyökalu on suunniteltu lyhytaikaisen olosuhdeseurannan toteuttamiseksi.


Olosuhdeseuranta

Jatkuva-aikainen seuranta


Jatkuva-aikaiselle seurannalle tunnusomaista on olosuhdedatan kerääminen lukuisista mittapisteistä laajoilta alueilta, kuten työpaikan toimitiloista, kokonaisista rakennuksista tai useista kiinteistöistä kaukana toisistaan. Kokonaisuus koostuu kiinteästi asennetuista mittausyksiköistä ja tiedonsiirtoverkosta.


Järjestelmien tulisi mukautua kiinteistönomistajien muuttuvien tarpeiden myötä, mm. laajentua ohjelmistolaajennoksilla sekä valmiudella liittää kolmannen osapuolen tuotteita osaksi järjestelmää, kuten aiemmin kuvattu akuutteihin tilanteisiin soveltuva työkalu (Alme SmartZone Portable -havaintotyökalu).


Toimintaympäristö on stabiili sekä kompleksinen. Painotus on kiinteistöjen elinkaarenaikaisessa jatkuvassa kehittämisessä sekä optimoinnissa. Tunnusomaista on ennakointi, ennustaminen sekä rakennusten luonteenomaisuuden ymmärtäminen. Luonteenomaisuus pitää sisällään olosuhdedatan, tilankäyttäjien toiminnan, talotekniikan sekä kiinteistökohtaisen metadatan hyödyntämisen syy-seuraussuhteita tutkimalla.

Tehtävänä on havaita normaalista poikkeavia tapahtumia, niiden priorisointi, päätelmät päätöksenteon nopeuttamiseksi sekä datan monipuolinen hyödyntäminen. Onnistumisen edellytyksiä tilanteelle on kyky havainnoida hitaita muutoksia, kokonaistilannekuvan tuottaminen useita kiinteistöistä, porautuminen aina huonetasolla saakka, datan vertailukelpoisuus ja järjestelmien skaalautuvuus.


Taloautomaation ohjaaminen komentokäskyillä ei ole keskeistä olosuhdeseurantajärjestelmille, sen sijaan datan tarjoaminen rajapinnoista rakennusautomaatiojärjestelmien hyödynnettäväksi on arvoa tuottavaa. Kiinteistön omistajan kannalta datan toimittaminen muiden käytettäväksi minimoi riskiä joutua ikävään välikäteen laitevalmistajien välisissä ristiriidoissa vastuista takuuasioissa.

  1. – Elinkaarenaikainen kehittäminen sekä optimointi

  2. – Kiinteästi asennetut yksiköt

  3. – Laajennettavissa yksiköillä ja ohjelmistolaajennoksilla

Onnistumisen edellytyksiä


MÄÄRITÄ TAVOITE


Ennen hankintaa tulisi olla määriteltynä ja kirkkaana tavoite olosuhdedatan hyödyntämisestä organisaatiossa. Tämä määrittää niin sanotun kiinteistöresoluution kohteessa sekä järjestelmän kokonaiskustannukset.


KIINTEISTÖRESOLUUTIO


Kiinteistöresoluutiolla tarkoitetaan sitä, miten tiheään laiteyksiköitä asennetaan sekä sitä, kuinka usein mittauksia tehdään. Resoluution määrittää pitkälti asiakkaan budjetti sekä tavoite.

Tärkeää on tuoda asiakkaalle ilmi faktat siitä, miten laadukasta olosuhdedataa on mahdollista tuottaa ja toisaalta, miten ei. Jos halutaan yleistä tietoa esim. taloautomaation toiminnasta tai kiinteistön hallinnasta, voi riittää harvempi resoluutio eli harkitaan tarkkaan, minne yksiköitä oikeasti tarvitsee sijoittaa.


Akuuteimmissa kohteissa resoluutio voi olla tiheä, jotta oikeaan ongelmaan päästään käsiksi.


Ota yhteyttä


Kerromme mielellämme lisää olosuhdeseurannasta ja sen aloittamisesta. Yhteystietomme löydät täältä.


Mietityttääkö, mikä ero on olosuhdeseurannalla ja mittaroinnilla? Lue aiheesta lisää täältä.

Comments


bottom of page