top of page
  • Sisäilmalähetti

Siivouksen vaikutusta sisäilmaan tutkitaan kouluissa

Helsingin kaupunki – verkkosivut 23.6.2014 08:00

Helsingin kaupungin verkkosivuilla julkaistiin 23.6.2014 uutinen uudesta kokeilusta, jossa tutkitaan siivouksen vaikutusta koulujen sisäilmaan. Opetusvirasto, Palmia ja Tilakeskus aloittavat noin vuoden kestävän tutkimuksen, jolla selvitetään siivouskertojen ja -tason vaikutusta koulujen sisäilmaan.

Tutkimuksella pyritään saamaan uutta tietoa siivouksen tärkeydestä. Tällaisen tutkimuksen toteuttaminen osoittaa, että sisäilma-asioihin on herätty nyt uudella tasolla. Enää ei vaan pyritä sammuttelemaan tulipaloja eli toimimaan vasta kun sisäilmassa on huomattu ongelmia, vaan pyritään aktiivisesti parempaan sisäilmaan. Tällainen kaukonäköisyys palvelee pitkällä aikavälillä niin julkista sektoria kuin palveluiden käyttäjiäkin. Tästä on hyvä muiden ottaa mallia.

Comments


bottom of page