top of page
  • Sisäilmalähetti

Sisäilmahaasteita ei ratkaista vain laitevalinnoilla

Päivitetty: 16. jouluk. 2022

Sisäilmaongelmat ovat aina yksittäistapauksia, joihin liittyy useita osapuolia. Siksi ongelmatilanteiden ratkaisussa avainasemassa ovat oikeiden laitevalintojen ohella aktiivinen seuranta, toimenpiteiden läpinäkyvyys sekä toimiva viestintä.


Tilankäyttäjien ja kiinteistönhaltijoiden välisen vuorovaikutuksen kehittämisestä on tullut yhä tärkeämpi osa sisäilmaratkaisuja tarjoavien yritysten palvelua. Sisäilmaan liittyvät ongelmat eivät rajoitu pelkkiin hiukkasarvojen muutoksiin, joten pelkkä oikeiden laitteiden valinta, asentaminen ja satunnainen huolto ei riitä, kun ongelmiin haetaan todellista ja kestävämpää ratkaisua. Pelkkä hiukkaserotusasteiden tarkastelu ei kerro läheskään kaikkea siitä, miten kokonaisuus toimii ja kuinka tyytyväisiä tilankäyttäjät ovat.


Katse kiinnitettävä kokonaisuuteen


Yhtä oikeaa laitekokoonpanoa tai asetuspatteristoa ei ole olemassa, vaan ratkaisu tehdään aina kohdetilan sekä sen käyttötarkoituksen mukaan. Siksi kohteiden ja suojaustarpeen kartoittaminen on erityisen tärkeää. Usein kilpailutuksissa keskitytään laitteiden teknisiin ominaisuuksiin, vaikka tilanne vaatisi kokonaisvaltaisempaa otetta. Parannustoimenpiteiden pitäisi keskittyä paitsi sisäympäristön ilmanlaatuun, myös tilankäyttäjien terveyteen, viihtyvyyteen sekä luottamukseen. Silloin palvelu auttaa myös kiinteistönhaltijaa ja ylläpitäjää reagoimaan asioihin oikea-aikaisesti ja kattavasti.

Tilankäyttäjien kokemuksia sisäilman laadusta sekä tilojen viihtyvyydestä kartoitetaan parhaiten kysymällä heiltä itseltään. Tilankäyttäjäkyselyjä voidaan tehdä myös palvelun aikana todentamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Objektiivisen datan kerääminen sisäympäristöstä tuottaa jatkossa lisätietoa, joka voidaan yhdistää tilankäyttäjien kokemuksiin.


Tilankäyttäjäkyselyiden tulokset yhdistettynä mittausdataan auttavat arvioimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Yhdessä ne antavat laajempaa ymmärrystä siitä, kuinka valitut tekniset ratkaisut, tiedottaminen sekä muut toimenpiteet vaikuttavat sisäolosuhteiden laatuun.

Keskiössä aina vuorovaikutus


Väliaikaiset suojaamisprojektit vaativat aina tapauskohtaisia toimenpiteitä. Siksi Sisäilmalähetti toteuttaa ne tiiviissä, vuorovaikutteisessa yhteistyössä tilaajan ja sisäilmatyöryhmän kanssa. Silloin myös viestintä on läpinäkyvää, ja muuttuviin olosuhteisiin voidaan reagoida ketterästi.


Yleensä jo palvelun käynnistysvaiheessa on selvillä, minkälaisella kalustolla ja toteutusratkaisuilla sisäolosuhteet saadaan hallintaan. Tilan käyttötarkoitus tai haitan aiheuttaja voi kuitenkin muuttua matkan varrella, jolloin myös sisäilmapalveluiden tarjoajan on mukautettava toimintamallejaan.


Sisäilmalähetin toiminta kohteissa noudattaa laajan kokemuksen pohjalta rakennettuja toimintamalleja. Lisäksi kehittämämme toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa kenttäkoordinaattoreiden työtä, ylläpitää kohde- ja laitetietoja sekä tarjoaa asiakkaillemme käyttöliittymän toimenpiteiden seurantaan.


Vaikka käyttökohteisiinsa sopivat laitteet ja niiden tuntemus ovat olennainen osa kokonaisuutta, toimintamme tavoitteena on kehittää koko toimialaa palvelulähtöisempään suuntaan. Se edellyttää kaikkien näkökulmien huomiointia, sillä sisäilmaongelmat haastavat organisaatioita monella tasolla. On tärkeää, että asiantuntijuutta voidaan tuottaa kaikille sidosryhmille, oli sitten kyseessä kiinteistönhaltijan investointipäätös tai yksittäisen tilankäyttäjän kysymys sisäilman laadusta.


Kokonaisuuksien hallinta ja jatkuva kehittyminen vaativat jatkuvaa itsensä haastamista ja uusien näkökulmien etsimistä. Silloin asiakkaiden ja tilankäyttäjien kohtaamiin haasteisiin voidaan vastata tulevaisuudessa entistä paremmin.

Lue lisää siitä, miten toimivalla vuorovaikutuksella voidaan saada puhtaampaa sisäilmaa artikkelistamme täältä.


Laurus Consulting Oy:n Julius Pesonen työskentelee Sisäilmalähetin organisaatiokehittäjänä ja toimintakulttuurin sparraajana. Lue täältä, mitä mieltä Julius on työhyvinvoinnista ja kellä kaikilla on vastuu siitä, että töissä voidaan mainiosti.


#vuorovaikutus #sisäilmaongelma #sisäilmahaaste #sisäilma #kriisiviestintä #ilmanpuhdistin #viestintä

bottom of page