top of page
  • Sisäilmalähetti

Täsmäaseet kokonaisvaltaiseen sisäilmanhallintaan – simuloi, suojaa ja seuraa

Päivitetty: 19. lokak. 2022

Väliaikaisten ratkaisujen tarve on suurempi kuin aiemmin, maailman muuttuessa ja sisäilman epäpuhtauksien lisääntyessä. Olipa epäpuhtauden lähde rakennus tai siinä vieraileva ihminen, Sisäilmalähetin ratkaisuilla tilasta voidaan tehdä turvallisempi ja sitä kautta tuottavampi.


Simuloinnilla varmistetaan oikeat toimenpiteet


Helmikuussa julkaistu poikkitieteellisen ryhmän tekemä tutkimus* tukee käsitystä siitä, että sisäilman epäpuhtauksia on mahdollista laimentaa merkittävässä määrin riittävällä ilmanvaihdolla sekä ilmaa puhdistavilla ja sekoittavilla ilmanpuhdistimilla.

Sisäilmalähetti on kehittänyt yhdessä VTT:n kanssa simulointimallin, jonka avulla voidaan varmistaa, että epäpuhtauspitoisuus tilassa todella laimenee ja altistuma pienenee valituilla toimenpiteillä. Työkalu ottaa huomioon mm. tilan ilmanvaihdon, tilavuuden sekä valittujen ilmanpuhdistimien puhtaanilmantuoton.


Oikean toimintamallin valinta – aina laajoista kokonaisuuksista vyöhykemalliin


Simuloinnin pohjalta valitaan tilaan sopiva Tehokas tilahuuhtelu -palvelun toimintamalli. Suojauksen kohteeksi voidaan tarvittaessa ottaa koko tila tai jos tilan muoto on kompleksinen tai koko suuri, voidaan valita vyöhykemalli, jolloin selvitetään tilan tärkeimmät toiminnot ja suojaukseen otetaan tarvittavat vyöhykkeet. Ilmanpuhdistinten sijoittelu vaatii aina ammattilaisen, jotta suojaus kohdentuu oikein ja puhtaanilmanvyöhyke muodostuu oikealle alueelle.


Selkeyttä seurannalla


Toimenpiteiden onnistumisen seuraaminen on tärkeä osa onnistunutta kokonaisuutta. Sisäolosuhteiden seurannan avulla tilaajalla on mahdollisuus varmistua, että tehdyt toimenpiteet ovat riittäviä ja tilanteen muuttuessa asiaan voidaan puuttua nopeasti.

Olosuhdeseurannan avulla voidaan myös varmistua talotekniikan toimivuudesta. Ilmanvaihto saattaa olla sillä hetkellä riittävä, mutta tilan toiminnot saattavat muuttua ja on tärkeää pystyä seuraamaan, pysyykö talotekniikka ja ilmanvaihto mukana muutoksissa. Sisäolosuhteiden seurantaa voidaan tehdä projektiluontoisesti tai jatkuva-aikaisesti, kun halutaan varmistua ilmahygienian riittävyydestä pitkälläkin aikajänteellä.


Ammattiapua kokonaisvaltaiseen sisäilmanhallintaan


Sisäilmalähetti Oy on tuonut asiakkailleen sisäilmanhallinnan väliaikaisia ratkaisuja jo vuodesta 2005. Suojaaminen yhdessä olosuhdeseurannan kanssa antaa kattavan kokonaiskuvan sisäolosuhteista. Autamme myös viestimään tilanteesta tilankäyttäjille yhdessä asiakkaan kanssa. Avoin viestintä rauhoittaa tilannetta ja vähentää yhteydenottoja kiinteistönhaltijaan. Näin kaikille jää aikaa olennaiseen.

Lue lisää artikkelistamme olosuhdeseurannan hyödyistä sekä, milloin seurannan kannattaa olla jatkuva-aikaista ja milloin tarvitaan nopeita täsmäiskuja.Comments


bottom of page