top of page

Kihniön kunta / Sivistystoimi

Apua sisäilmatutkimuksiin sekä tiedottamiseen Kihniön kunnassa

Apua viestintään ja tiedottamiseen


Hallintojohtaja Hannele Nevanperä

Sivistystoimi

Kihniön kunta

”Tarvittavan ammattitaidon ja pätevyyden puuttuessa, käännyimme keväällä 2011 alakoulumme sisäilmaongelmien tutkimisessa Sisäilmalähettien puoleen. Olemme erityisen tyytyväisiä Sisäilmalähettien toimintaan, joka on ollut tehokasta, luotettavaa ja asiantuntevaa. Suositeltujen väliaikaisten ensiaputoimenpiteiden avulla, sisäilma on saatu hallintaan ja tiloissa voitiin työskennellä lukukauden 2012 loppuun saakka.


Sisäilma- ja materiaalitutkimukset ovat sujuneet nopeasti. Tutkimuksista on saatu raporttien sekä suullisten selvitysten muodossa ensiarvoisen tärkeää tietoa ja toimenpidesuosituksia. LIsäksi saimme apua korjausten kartoittamiseen sekä tiedottamisemme järjestämiseen. Nykyinen tilanne on hallinnassa ja olemme tyytyväisiä saamaamme palveluun.”

bottom of page