top of page

Limingan kunta

Avointa ja reilua puolin ja toisin

Paremman sisäilman eron huomaa helpoiten jaksamisessa. Pääsääntöisesti sisätilan suojaaminen on vaikuttanut ilmanlaatuun välittömästi.


Antti Sangi

Kiinteistöpäällikkö

Limingan kunta

Limingan kunnalla on hallussaan 50 000 kerrosneliön verran eri-ikäisiä kiinteistöjä. Vuonna 2012 erään päiväkodin sisäilmasta alkoi kantautua valituksia. Sisäilmalähetti hoiti tutkimukset ja viesti tulokset, joiden pohjalta voitiin suunnitella jatkotoimenpiteet. Remontin aikana rakennuksen muita osia voitiin käyttää rajaamalla tilat.


”Asiassa edettiin oikeassa järjestyksessä”, kertoo Limingan kunnan kiinteistöpäällikkö Antti Sangi. ”Puhdistimilla saadaan ensiapua, mutta tilat on tutkittava ja kerrottava käyttäjille mitä tulokset tarkoittavat”.


Sisäilmalähetti esitteli tutkimustulokset kunnantalolla järjestetyssä tilaisuudessa. Vanhemmat saivat haluamansa tiedot, eikä kiinteistöpalvelun puhelin enää täyttynyt kysymyksistä. Seurantakokeissa toteutettu remontti todettiin onnistuneeksi, eikä puhdistimia enää tarvita. Sittemmin Sisäilmalähettiä on käytetty myös toisen päiväkodin ja koulun tutkimiseen ja tilapäissuojaukseen.


”Sisäilmalähetti on pitänyt kiinni siitä, mitä on sovittu”, kertoo Sangi yhteistyöstä. ”Jos sisäilmaan liittyvää ongelmaa on, niin ainakin saa ensiavuksi puhdistimia ja isommissa ongelmissa pystyvät tutkimaan. Avointa ja reilua puolin ja toisin!”

bottom of page