top of page

TFW Vantaa

Kokonaisvaltaista sisäilmanhallintaa

Palvelu on ratkaissut sen meidän ydinongelmamme, eli tuonut lisää turvallisuuden tunnetta sekä meidän asiakkaillemme että meille itsellemme yrittäjinä.

Toiminnallinen kuntosali TFW Vantaa


TFW Vantaa on toiminnallinen kuntosali, jota luotsaa kolmen yrittäjän energinen porukka. Ihmisten hyvinvointi ei ole heille pelkästään liiketoimintaa, vaan kaiken tekemisen kulmakivi. TFW Vantaa otti Sisäilmalähettiin yhteyttä selvittääkseen, miten he voivat tehdä kuntosalinsa sisäolosuhteista turvallisemman nyt ja tulevaisuudessa.


Sisäilmalähetin palvelun avulla TFW Vantaan yrittäjät saivat kokonaiskuvan kiinteistönsä sisäilman laadusta sekä apua oikeanlaisten jatkotoimien valintaan. Katso lopusta video yrittäjien asiakaskokemuksesta ja palvelun toteutuksesta.Alkutilanteen selvittäminen ja sisäilmanpuhdistaminen


Jotta voitaisiin tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä, piti selvittää, mikä kiinteistön lähtötilanne sisäilmanosalta oli. Kiinteistössä teetätettiin ilmamäärien mittaus ulkopuolisella toimijalla ja mittaustulosten pohjalta Sisäilmalähetti teki laskelmat sisäolosuhteiden selvittämiseksi.


Näin TFW Vantaa sai selvän kuvan siitä, mikä sisäilmaston tilanne oli. Heille erityisen tärkeää oli selvittää, miten monta henkeä tilassa voi kerralla oleskella mahdollisimman turvallisesti sekä ymmärtää, miten tilanteessa tulisi jatkossakin toimia.


Ilmanvaihto ja ilmamäärät todettiin suhteellisen hyviksi, mutta tilan koon vuoksi puhdasta sisäilmaa haluttiin tuottaa erityisesti tärkeimmille oleskeluvyöhykkeille ilmanpuhdistimien avulla. Ilmanpuhdistimet istuvat hyvin ympäristöönsä ja yrittäjät totesivat niiden myös olevan heidän asiakkailleen se näkyvä puoli kaikesta siitä työstä, mitä he tekevät puhtaamman sisäympäristön puolesta. Tämä koettiin erittäin positiivisena sekä TFW Vantaan asiakkaiden että yrittäjien mielestä.


Tilanteen seuranta ja asiakaskokemus


Yrityksen markkinointijohtaja Ali Jahangiri toteaa, että ei ole sellaista kuin koronavapaa ilma, mutta asioita voi tehdä vastuullisesti siten, että tilassa olisi mahdollisimman turvallista treenata. Toimenpiteiden toimivuutta TFW Vantaalla seurataan Sisäilmalähetin olosuhdeseurannan avulla. Seurannan avulla sisäilman laadusta saadaan ajantasaista tietoa ja sitä voidaan jakaa myös suoraa kuntosalin asiakkaille NFC- ja QR-koodein varusteltujen pöytästandien avulla.Läpinäkyvyys ja selkokielinen viestintä niin Sisäilmalähetin palvelussa kuin loppuasiakkaalle kohteessa on ensisijaisen tärkeää. Kuntosaliyrittäjät ovat saaneet asiakkailtaan positiivista palautetta toimenpiteiden johdosta ja he ovat olleet itsekin yllättyneitä, kuinka näppärästi palvelu saatiin käyttöön kuntosalilla.


Katso alla olevalta videolta koko TFW Vantaan asiakaskokemustarina.bottom of page