top of page
  • Sisäilmalähetti

Mitä on viihtyvyys organisaatioissa ja työpaikalla?

Päivitetty: 15. jouluk. 2022

Riittääkö puhdas sisäilma vai pitääkö olla baarikaappi ja viherkasveja?


Toteutimme helmikuussa 2022 asiakkaistamme ja kohderyhmästämme koostuvalle ryhmälle teemahaastattelun, jonka keskiössä oli mm. kiinteistöistä kerättävä tilankäyttäjien palaute. Teemaan liittyen esille nousi myös tilankäyttäjien viihtyvyys. Haastateltavat pohtivat, että tilankäyttäjien palautteiden avulla saataisiin tietää ns. “tulipalojen” lisäksi myös, että viihdytäänkö tiloissa ja toisaalta, miten tiloista voisi tehdä viihtyisämpiä.


Viihtyvyys käsitteenä tarkoitti hyvinkin erilaisia asioita eri ihmisille. Mediassa on nähty viime aikoina paljon trendikkäitä konttoreita, joista löytyy niin jäätelöbaaria, pingispöytää kuin mukavia säkkituoleja ja videopelejä. Toisaalta viihtyvyys voi tarkoittaa myös siistejä tiloja, joissa on hyvä hengittää, sekä oleskella ja töihin tuleminen tuntuu turvalliselta ja mukavalta. Viihtyvyys on siis hyvin subjektiivinen käsite.


Eräässä haastattelussa nousi esille, että toki huolehditaan kiinteistöjen turvallisuudesta ja sitä kautta hyvästä sisäilmasta, mutta koska työ tehdään kuntalaisten rahoilla, on tärkeää, että lopputulos olisi ”kohtuullinen”. Tällä viitattiin siihen, ettei viihtyvyys ollut keskiössä vaan keskityttiin tarjoamaan turvalliset tilat ja sen pitäisi riittää. Viihtyvyys näyttäytyi kenties hintavana luksuksena ja sen tavoittelemista ei pidetty tarpeellisena.


Mitä jos ajatuksen kuitenkin kääntäisi toisin päin. Eikö turvalliset tilat voi olla samalla viihtyisät? Eikö viihtyvyyttä lisää se, että töihin voi hyvin mielin tulla, eikä työpäivän jälkeen ole päänsärkyä ja väsymystä. Näin ollen viihtyvyys olisi merkittävää lisäarvoa tuottava elementti ja voisi hyvinkin olla myös kiinteistöstä päättävien henkilöiden niin sanottu MUST eli välttämättömyys, jota tavoitella.


Viihtyvyyden osa-alueita: – puhtaat työskentelytilat – hyvä ergonomia – oikea valaistus – puhdas sisäilma – oikea huonelämpötila – riittävä ilmanvaihto


Muu, kuten pöytätennis ja baarikaappi, lienevät niin sanottua extraa. Voimme lähteä siitä, että talotekniikalla pyritään nimenomaan kiinteistöjen viihtyvyyden lisäämiseen. Kysytään siis jatkossa tilankäyttäjiltämme myös sitä, miten he viihtyvät tiloissa ja lisätään viihtyvyys saavutettavien asioiden listalle.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää kiinteistön kehittämisestä tilankäyttäjien palautteen avulla täältä. Artikkelissa kerrotaan mm., mitä jos kiinteistön käyttäjien reklamaatiot muuttuisivat ohjaavaksi palautteeksi?


Σχόλια


bottom of page