top of page
  • Sisäilmalähetti

SANDBOX OY – SISÄILMALÄHETTI – 10 VUOTTA PUHDASTA SISÄILMAA (2/3)

Kymmenenvuotisjuhlien kunniaksi tuomme näkyväksi Sisäilmalähetin tarinaa. Tässä toisessa osassa yrityksen perustaja, nykyinen palvelukehittäjä, Jani Moberg kert,oo miten asiakkaan aito kuunteleminen ja oma missio pelastaa lapset ja aikuiset huonolta sisäilmalta johtivat Sisäilmalähetti-palvelun muotoutumiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

HEI! SIELLÄHÄN ON IHMINEN SISÄLLÄ!

Tapasin aiemmassa työssäni paljon asiakkaita, jotka joutuivat oman työnsä ohella hoitamaan sisäilmaan liittyviä kokonaisuuksia oman perustehtävänsä ohella. Se vei heiltä paljon aikaa ja resursseja. Sisäilmaan liittyvissä haasteissa tarvittiin osaamista, jota tuolloin ei ollut suoraan saatavilla koulutuksen tai suorien opintojen kautta. Nämä asiakkailta ja myöhemmin tilankäyttäjiltä kuulemani tarinat, sekä oma taustani, läheisten kokemukset sisäilmasta ja sen tuomista haasteista (Blogi osa 1/3)  näyttivät minulle tietä siihen, että kentällä oli aito tarve sisäilma-apuun.  Aloittaessani yritystoimintaa sisäilmapalvelujen parissa, ei sisäilmahaasteista kovin paljon keskusteltu avoimesti.

Herkällä korvalla kuuntelu on tärkein työkalumme

Yritystoiminnan alkaessa kuuntelin ja kyselin tarkkaan kiinteistöä hallinnoivien henkilöiden haasteita ja tarpeita. Huomasin pian, että heillä oli erilaisia, isompia, pienempiä, lyhytaikaisempia ja pitempiaikaisia ongelmia eri puolilla kuntaa tai kaupunkia.  Kuulin ja näin, että kiinteistön omistajien edustajilla merkittävä osa työajasta kuluu sellaisten ongelmien selvittämiseen mihin heillä ei tuolloin ollut työkaluja. Teknisen puolen asiantuntijat asetettiin uusien haasteiden eteen ja kentällä ei useimmiten ollut toimintamallia tilankäyttäjien väliaikaiselle suojaamiselle. Tässä vaiheessa myös yrityksemme väkimäärä kasvoi ja saimme mukaan työntekijöitä, joilla oli aito kiinnostus suojata lapsia ja aikuisia haitalliselta sisäilmalta. Kentälle saatiinkin lisää väkeä tuottamaan suojaamispalvelua.

Suojaamispalvelujen keskiössä ihminen – Siellä on ihminen sisällä!

Kehitimme Ensiavuksi sisäilmaan –palvelukokonaisuuden, kuuntelemalla ja selvittämällä kiinteistöä ylläpitävien henkilöiden tarvitsemaa ulkopuolista apua. Tilannetiedottaminen ja asioiden etenemisen tiedottamisen näkökulmiin toimme lisätyökaluja. Teimme näkyväksi tiloja ylläpitäville henkilöille sen mitä tilankäyttäjä haluaa oikeasti kuulla ja miten tiedottaminen rauhoittaa ja luo luottamusta.

Näissä ensimmäisissä isommissa palvelunkehittämisprojekteissa teimme yhteistyötä Valkeakosken kaupungin, Vantaan kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. He lähtivät rohkeasti toteuttamaan tätä palvelukokonaisuutta, jossa tärkeintä oli ensin suojata ihmiset.

Puolueetonta, kriittistä testaamista ja arviointia 

Sisäilmatietoa ja -osaamista haimme yritykseemme lisäkouluttautumalla aiheisiin, kuuntelemalla ja keskustelemalla sisäilma-asiantuntijoiden sekä VTT:n huippututkijoiden kanssa. Osallistuimme myös erilaisiin kansallisiin hankkeisiin, joissa haettiin ymmärrystä mm. miten hiukkaset vaikuttavat ihmisiin ja miten ihmisiä voidaan suojata.

Koska halusimme jo tuolloin tuottaa parasta laatua ja puhtainta sisäilmaa, oli tämä otettava laitevalinnoissa ensisijaiseksi kriteeriksi.  Siksi toimitimme palvelussa käytettävät ilmanpuhdistimet puolueettomiin testauksiin. Testaukseen toimitimme useampia eri valmistajien laitteita. Näin varmistuimme siitä, että pääsimme valitsemaan vain parhaat laitteet suojaamaan tilankäyttäjiä haasteellisissa ympäristöissä.

Sisäilmalähetti –palvelu näyttää suuntaa muille toimijoille

Toimintamme ja palvelumallimme on ohjannut muut toimijat tarkastelemaan omia toimintamallejaan. Edelleen toimimme missiomme mukaisesti ja haluamme auttaa tilaajaa oikeasti suojaamaan ihmisiä ja tuottamaan tilaan puhtainta mahdollista sisäilmaa väliaikaisen suojaamisen ajaksi.  Olemme kehittäneet  yhteistyökumppaniemme kanssa myös ohjelmistotyökaluja, joilla tuotamme jatkossakin suojaamispalvelua tehokkaammin, yhä asiantuntevammin ja sujuvammin.  Lisäksi uudet kehitysideamme ja sisäilmaa puhdistavat innovaatiot auttavat meitä toteuttamaan lasten ja aikuisten suojaamista entistäkin laajemmin.

Jani Moberg, CEO, palvelukehittäjä

Comments


bottom of page