top of page
  • Sisäilmalähetti

Sisäilmalähetti – puhdasta sisäilmaa 14 vuotta

Päivitetty: 15. jouluk. 2022

HEI! SIELLÄHÄN ON IHMINEN SISÄLLÄ!


Kiinnostus puhtaaseen sisäilmaan heräsi aiemmissa töissäni asiakkaiden tarinoita kuullessani vaikka silloin työni ei liittynyt sisäilmaan lainkaan. Tapasin silloisessa työssäni paljon ihmisiä, jotka joutuivat oman työnsä ohella hoitamaan sisäilmaan liittyviä kokonaisuuksia oman perustehtävänsä ohella. Se vei heiltä paljon aikaa ja resursseja. Sisäilmaan liittyvissä haasteissa tarvittiin osaamista, jota tuolloin ei ollut suoraan saatavilla koulutuksen tai suorien opintojen kautta. Nämä asiakkailta ja myöhemmin tilankäyttäjiltä kuulemani tarinat, sekä oma taustani, läheisten kokemukset sisäilmasta ja sen tuomista haasteista näyttivät minulle tietä siihen, että kentällä oli aito tarve sisäilma-apuun. Aloittaessani yritystoimintaa sisäilmapalvelujen parissa, ei sisäilmahaasteista kovin paljon keskusteltu avoimesti.


Herkällä korvalla kuuntelu on tärkein työkalumme


Yritystoiminnan alkaessa kuuntelin ja kyselin tarkkaan kiinteistöä hallinnoivien henkilöiden haasteita ja tarpeita. Huomasin pian, että heillä oli erilaisia, isompia, pienempiä, lyhytaikaisempia ja pitempiaikaisia ongelmia eri puolilla kuntaa tai kaupunkia. Kuulin ja näin, että kiinteistön omistajien edustajilla merkittävä osa työajasta kuluu sellaisten ongelmien selvittämiseen mihin heillä ei tuolloin ollut työkaluja. Teknisen puolen asiantuntijat asetettiin uusien haasteiden eteen ja kentällä ei useimmiten ollut toimintamallia tilankäyttäjien väliaikaiselle suojaamiselle. Tässä vaiheessa myös yrityksemme väkimäärä kasvoi ja saimme mukaan työntekijöitä, joilla oli aito kiinnostus suojata lapsia ja aikuisia haitalliselta sisäilmalta. Kentälle saatiinkin lisää väkeä tuottamaan tilankäyttäjien suojaamispalvelua.


Suojaamispalvelujen keskiössä ihminen – Siellä on ihminen sisällä!


Kehitimme Ensiavuksi sisäilmaan –palvelukokonaisuuden, kuuntelemalla ja selvittämällä kiinteistöä ylläpitävien henkilöiden tarvitsemaa ulkopuolista apua. Tilannetiedottaminen ja asioiden etenemisen tiedottamisen näkökulmiin toimme lisätyökaluja. Teimme näkyväksi tiloja ylläpitäville henkilöille sen mitä tilankäyttäjä haluaa oikeasti kuulla ja miten tiedottaminen rauhoittaa ja luo luottamusta.

Näissä ensimmäisissä isommissa palvelunkehittämisprojekteissa ensimmäisinä yritysvuosinamme teimme yhteistyötä Valkeakosken kaupungin, Vantaan kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. He lähtivät rohkeasti toteuttamaan tätä palvelukokonaisuutta, jossa tärkeintä oli ensin suojata ihmiset.


Puolueetonta, kriittistä testaamista ja arviointia


Sisäilmatietoa ja -osaamista haimme yritykseemme lisäkouluttautumalla aiheisiin, kuuntelemalla ja keskustelemalla sisäilma-asiantuntijoiden sekä VTT:n huippututkijoiden kanssa. Osallistuimme myös erilaisiin kansallisiin hankkeisiin, joissa haettiin ymmärrystä mm. miten hiukkaset vaikuttavat ihmisiin ja miten ihmisiä voidaan suojata.

Koska halusimme jo tuolloin tuottaa parasta laatua ja puhtainta sisäilmaa, oli tämä otettava laitevalinnoissa ensisijaiseksi kriteeriksi. Siksi toimitimme palvelussa käytettävät ilmanpuhdistimet puolueettomiin testauksiin. Testaukseen toimitimme useampia eri valmistajien laitteita. Näin varmistuimme siitä, että pääsimme valitsemaan vain parhaat laitteet suojaamaan tilankäyttäjiä haasteellisissa ympäristöissä.


Sisäilmalähetti näyttää suuntaa muille toimijoille


Toimintamme ja palvelumallimme on ohjannut muut toimijat tarkastelemaan omia toimintamallejaan. Edelleen toimimme missiomme mukaisesti ja haluamme auttaa tilaajaa suojaamaan ihmisiä ja tuottamaan tilaan puhdasta sisäilmaa sekä väliaikaisen suojaamisen ajaksi ja nykyisin myös jatkuvasti sekä pysyvästi kiinteistöön integroitavien puhtaan sisäilman järjestelmien kautta. Olemme kehittäneet ihmisten kokemusta unohtamatta, IOT:tä hyödyntäen digitaalisia ohjelmistotyökaluja, joilla tuotamme jatkossakin suojaamispalvelua tehokkaammin, yhä asiantuntevammin ja sujuvammin. Lisäksi uudet kehitysideamme ja sisäilmaa puhdistavat innovaatiomme auttavat meitä toteuttamaan lasten ja aikuisten suojaamista entistäkin laajemmin.


Jani Moberg, toimitusjohtaja

Comments


bottom of page