top of page
  • Sisäilmalähetti

”Viestinnän arvot eivät jää pelkäksi sananhelinäksi”

Päivitetty: 16. jouluk. 2022

Sisäilmalähetin markkinointikumppanina toimivan tamperelaisen Markkinointitoimisto Bermuda Oy:n strateginen suunnittelija Heidi Wikholm arvostaa Sisäilmalähetin asiantuntemusta ja intohimoa.


”Sisäilmalähetin päätavoitteena on aina loppukäyttäjän tyytyväisyys”, Wikholm kiteyttää. ”Sisäilmaongelmista puhuttaessa keskiössä on tilankäyttäjä. Markkinointiviestinnässä tilojen käyttöviihtyvyyden ja -turvallisuuden optimointi näkyy esimerkiksi kohdeviestinnän kehittämisenä, modernien viestintätapojen etsimisenä sekä aktiivisena käyttäjätestaamisena.”


Wikholmin mukaan Sisäilmalähetti pyrkii viestinnässään kansankielellistämään sisäilma-asiat siten, että niistä käytävä keskustelu olisi mahdollisimman avointa, läpinäkyvää ja kaikkien ymmärrettävissä.


”Todellisten ydinaiheiden hahmottaminen voi olla toisinaan haastavaa, varsinkin kun aina ei ole kyse homeesta tai muista näkyvistä ongelmista”, Wikholm kuvailee. ”Sisäilmalähetti avaa viestinnässään laitteiden toimintalogiikkaa, järkeistää suojaamistoimenpiteitä ja pyrkii hillitsemään ongelmien paisumista tekemällä oman viestinsä mahdollisimman helposti sisäistettäväksi.”


Tunne mukana, luotettavuus edellä


Markkinointi on luovaa työtä, ja viestien muotoilussa asiantuntemuksen rinnalla kulkevasta intohimosta on hyötyä.


”Sisäilmalähetin asiantuntijoista heijastuu aito palo ja kiinnostus heidän tekemäänsä työtä kohtaan”, Wikholm kertoo. Silti tunne ei saa mennä tosiasioiden edelle.

”Asioihin ja argumentointiin pyritään aina löytämään tutkimukseen perustuva todenperä, ja tiedon luotettavuus onkin sisäilmalähetille aina ykkösasia”, muistuttaa Wikholm. ”Tämä voi markkinoijan näkökulmasta olla toisinaan turhauttavaa, sillä välillä asiat tuntuvat etenevän hieman liiankin harkitun hitaasti. Lopulta on kuitenkin kunnioitettava Sisäilmalähetin tapaa toimia vaikkapa kriisitilanteissa, kuten esimerkiksi koronapandemian aikana. Aggressiivisen markkinoinnin sijaan Sisäilmalähetti panosti pitkäaikaisen ratkaisun kehittämiseen yhdessä tutkimuslaitoksen kanssa. Ei tullut kuuloonkaan lähteä tarjoamaan taloudelliselta kantilta houkuttelevia ratkaisuja tilankäyttäjien hyvinvoinnin kustannuksella.”


Läpinäkyvämmän ja vuorovaikutteisemman tulevaisuuden puolesta


Vastuullisuus heijastuu myös Sisäilmalähetin tulevaisuuden suunnitelmissa. Pitkän tähtäimen missiona on opastaa päättäjiä tekemään järkeviä ratkaisuja kriisin hetkellä sekä suojaamaan tilankäyttäjät tarvittaessa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, jotta arvokas arki ja tilankäyttäjien hyvinvointi voidaan turvata.


Wikholm näkee vastuullisemmassa markkinointiviestinnässä mahdollisuuksia inhimillisempään ja rakentavampaan tarinankerrontaan.

”Sisäilmalähetti pyrkii luomaan aiheen ympärille myös iloisempia näkökulmia ja kannustaa päätöksentekijöitä. Tämä tulee näkymään myös tulevien vuosien markkinointi- ja viestintätoimenpiteissä”, Wikholm summaa.


”Voisi kuvitella, että bisnestä tehdään myynti edellä, mutta Sisäilmalähetillä käytetään mielestäni poikkeuksellisen paljon aikaa viestinnän kehittämiseen. Se on markkinoijan näkökulmasta ilahduttavaa, mutta viestinnän arvot eivät jää pelkäksi sananhelinäksi. Eteenpäin pyrkivä asenne näkyy suoraan myös palvelun laadussa.”

 

Heidi Wikholm työskentelee Markkinointitoimisto Bermudan strategisena suunnittelijana Tampereella.


Comments


bottom of page