top of page
  • Sisäilmalähetti

Hankintalistalla: puhdasta sisäilmaa

Päivitetty: 16. jouluk. 2022

Puhdas sisäilma kuuluu kaikille. Silti sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat vuosittain jopa 450 miljoonan euron laskun yhteiskunnalle*. Kuntien omistamissa ja käyttämissä rakennuksissa mahdollisesti jopa viidenneksessä esiintyy merkittäviä sisäilmaongelmia. STTK:n teettämässä kyselyssä jopa kolmannes sote- ja koulutussektorin vastaajista kertoi kärsivänsä heikosta sisäilman laadusta työpaikallaan. Pandemian myötä virusten ja bakteerien poistaminen sisäilmasta on noussut keskeiseen rooliin.


Kunnissa on tehty jo vuosia toimia terveellisen sisäympäristön varmistamiseksi. Keskeisenä haasteena on kiristyvä kuntatalous, joka hidastaa vuosien aikana kertyneen rakennusvelan kuittaamista. Sisäilmahaasteen hoitoon on tarjolla laadukkaita väliaikaisia suojaamisratkaisuja, joiden avulla kunnat saavat lisäaikaa niin korjaustoimenpiteisiin kuin niiden suunnitteluunkin. Kun kysyntä kasvaa, lisääntyy myös tarjonta. Tämä puolestaan kasvattaa tilaajan paineita löytää paras mahdollinen palveluntarjoaja.


Kustannustehokas ratkaisu


Erinomainen tavoite, kunhan ei käy niin, että se ratkaisu-sana yhtälöstä unohtuu hankintalain edessä. Valitettavasti merkkejä tästä on nähtävillä, erityisesti kilpailutusten osalta. Sisäilman puhdistamiseen liittyvissä kilpailutuksissa laitteen yksikkö¬hinnan painoarvo on 75 % tai jopa enemmän, ja pääpaino laitteen teknisissä ominaisuuksissa. Mutta onko hankinnan tavoitteena ilmanpuhdistin vai puhtaampi työympäristö sekä tyytyväinen tilankäyttäjä, joka kokee saaneensa apua sisäilmaongelmista aiheutuneisiin oireisiin?


Hankinnan valmisteluvaiheessa tulisikin tarkastella kolmea kokonai¬suutta eri näkökulmista, jotka kaikki tulisi huomioida hankinnan tavoitteiden asettamisessa. Näihin kokonaisuuksiin tulee kiinnittää huomiota niin vähimmäisvaatimusten kuin laatupisteiden osalta.

  1. Toimittajan taloudellisten ja tuotannollisten edellytysten tulee vastata hankinnan arvoa.

  2. Palvelun sisältö, millä päästään toivottuun lopputulokseen.

  3. Laadukkaat, monipuoliset ja tutkitusti toimivat tekniset ratkaisut.

Kun kilpailutetaan ratkaisua, jolla on vaikutusta ihmisten terveyteen, hankinnan suunnitteluun tulee varata aikaa. Sisäilmalähetti Oy on julkaissut uudistetun version suositusta oppaasta ”Tilankäyttäjien väliaikainen suojaaminen sisäilmahaitoilta julkisissa kiinteistöissä. Opas suojaamisratkaisun kilpailuttamiseen”. Se on saatavilla veloituksetta Sisäilmalähetin verkkosivujen kautta täältä.

Laadukkaita hankintoja!


Comments


bottom of page