top of page
  • Sisäilmalähetti

Ilmanpuhdistin apuna koronaviruksen torjunnassa

Päivitetty: 16. jouluk. 2022

Jo heinäkuussa maailman terveysjärjestö WHO päivitti aiempaa tiedotettaan, todeten tutkimustiedon vahvistavan nyt myös koronaviruksen ilmavälitteisen tartunnan mahdollisuuden. (linkki) Lisää tutkimustietoa aiheesta valmistuu koko ajan, ja esimerkiksi Diamond Princess risteilyaluksen osalta tehdyssä tutkimuksessa ilman kautta tapahtuva tartunta on nostettu yhtä merkittäväksi, kuin pintojen tai lähialueen pisaroiden kautta saatavat tartunnat. (linkki) Aiheesta tehdystä tutkimuksesta ja suosituksista on ahkerasti julkaissut esimerkiksi FINVAC, jonka muodostavat Sisäilmayhdistys, Suomen LVI-Liitto SuLVI, VVS Föreningen i Finland (VSF) ja LIVI. (www.finvac.org)


Sisäilman epäpuhtaudet ovat merkittävä ja tunnustettu terveysriski. Aiemmin yleisimpiä sisäilman epäpuhtauksia ovat olleet mm. mikrobien aineenvaihduntatuotteet, hiilidioksidi, partikkelit ja kuidut sekä kaasumaiset haitta-aineet. Virukset toimivat aivan kuten muutkin epäpuhtaudet, ja ovat poistettavissa hyvällä ilmanvaihdolla, tai poistamalla epäpuhtauksia tuottava lähde. Näin ollen yksinkertainen ratkaisu sisäilman viruspitoisuuden alentamiseen on joko lisätä ilmanvaihtoa tai pienentää ihmistiheyttä. Jälkimmäinen on tuttua jo monissa kouluissa sekä työpaikoilla. Ensimmäiseen ohjeistuksia on ahkerasti julkaissut eurooppalainen LVI-alan kattojärjestö REHVA.


Ilmanpuhdistin ilmanvaihdon tukena


Aina ilmanvaihdon lisääminen tai ihmistiheyden pienentäminen eivät ole mahdollisia ratkaisuja. REHVAn ohjeistuksenkin mukaan (linkki), tällaisissa tilanteissa huonekohtaisista ilmanpuhdistimista on apua. Tämä kuitenkin edellyttää ilmanpuhdistinta, jonka tehokkuus on mitattavissa, HEPA-suodatinta sekä laskentaa ilmanpuhdistimen vaikutuksesta juuri kyseessä olevan tilan sisäilman epäpuhtaustasoon. Myös laitteen sijoittaminen tilaan on syytä tehdä tarkasti.

”Meillä on merkin x ilmanpuhdistin, joten meillä voit vierailla turvallisesti”.

Myyntimiehet ovat olleet hereillä, ja ilmanpuhdistimien myynti on lisääntynyt merkittävästi. Mainoslauseet kuten: ”laitteemme puhdistaa 99,97 % viruksista,” toimivat tehokkaasti, kun eri alojen yrittäjät pohtivat tapoja jatkaa liiketoimintaansa asiakasturvallisuuden varmistaen.


Todellisuudessa ilmanpuhdistin yksinään ei takaa puhdasta sisäilmaa:


• Laitteen suodatusteho on eri asia kuin suodattimen. Varmista että suodatusteho koskee koko laitetta, ja on todennettu luotettavan toimijan (esimerkiksi VTT) testituloksin. Ole tarkkana mallin kanssa, samalla valmistajallakin voi olla useita eri laatuisia ilmanpuhdistimia. Vaadi näyttöä tehokkuudesta, hiukkasmittari kertoo paikan päällä heti laitteen toiminnasta.


• Vain toimiva laite auttaa. Miten asennukset ja huollot hoidetaan? Millaista apua saat mahdollisiin ongelmatilanteisiin? Hyväkään ilmanpuhdistin ei tuota toivottua lopputulosta, jos se on väärin sijoitettu. Edellytä sisäilma-asioiden asiantuntemusta ja kokemusta, eihän poravalmistajakaan ole välttämättä talonrakennuksen asiantuntija.


Katso videolta, miten toimitusjohtaja Jani Moberg selventää hiukkasten ja epäpuhtauksien leviämistä ilmateitse ja miksi ilmanvaihdolla ja ilmanpuhdistuksella on tärkeä rooli mm. sairauksien estämisessä.


Ilmanpuhdistimen vaikutus pitää todentaa


Keskeistä on siis vähentää epäpuhtauksia, tässä tapauksessa virusten määrää sisäilmassa. Paraskaan ilmanpuhdistin ei auta tässä viruspitoisuuden laimentamisessa, ellei sen tehon riittävyyttä varmisteta laskennallisesti. Kun päästölähde virustilanteessa ovat ihmiset tilassa, perinteiset ainoastaan tilan kokoon pohjautuvat laskentakaavat eivät ole riittäviä. Toimittajalla tuleekin olla laskennallista osaamista, jotta voidaan simuloida viruspitoisuuden laimentaminen aina kulloinkin kyseessä olevassa tilassa. Laskelmalla varmistetaan, että ilmanpuhdistimella on vaikutusta juuri kyseessä olevan tilan sisäilman viruspitoisuuteen. Asiakkaan tuleekin vaatia laskelmat nähtäväksi, mielellään vielä selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa.


Kuten REHVAkin ohjeistuksessaan toteaa, valitettavasti ”houkuttelevimmilla hinnoilla” varustetut ilmanpuhdistimet eivät ole riittävän tehokkaita. Valinnassa kannattaa olla tarkkana, ettei tilankäyttäjille (esimerkiksi ravintolan asiakkaille) tehdä katteettomia lupauksia, joita lunastetaan kalliisti myöhemmin. Eikä yksittäinen tehoton ilmanpuhdistin ole kuin rahan tuhlaamista.


Toimivia työkaluja suojautumiseen ja suojaamiseen


Sisäilmalähetin Tehostettu tilahuuhtelu -palvelussa sisäilman epäpuhtauksien alenema todennetaan aina VTT:n kanssa yhteistyössä laaditulla simulointityökalulla. Näin palvelun tilaajalla on selkeä käsitys siitä, mitä palvelulta voidaan odottaa. Lisäksi Sisäilmalähetin kautta on saatavissa olosuhdeseurannan työkaluja, joilla voidaan seurata esimerkiksi sisäilman hiilidioksidipitoisuutta. Tämä on REHVAnkin suosittelema indikaattori siitä, tulisiko sisäilman laatuun tehdä välittömiä parannuksia.

Lue lisää Tehostetusta tilahuuhtelustamme täältä.

Oletko kuntapäättäjä, jonka hankintalistalla on puhdasta sisäilmaa? Lue lisää siitä, miten voit vaikuttaa siihen, että seuraava puhtaan sisäilman kilpailutuksenne menee ns. nappiin täältä.


Comments


bottom of page