top of page
  • Sisäilmalähetti

Kalibrointi varmistamassa olosuhdeseurannan datan laatua

Päivitetty: 16. jouluk. 2022

Kun viimeksi tilasit olosuhdeseurannan mittausyksiköitä, tulitko varmistaneeksi millainen on niiden kalibrointiprosessi? Automaattisesti ehkä oletamme, että kaikki mittauslaitteet on tarkasti kalibroitu ennen niiden toimittamista, jolloin voimme luottaa niiden lukuihin. Tosiasia kuitenkin on, että antureiden antamat arvot voivat hyvinkin vaihdella, vaikka anturi olisi aivan toimintakunnossa. Voidaanko edullisemmilla, jatkuvatoimiseen seurantaan tarkoitetuilla antureilla päästä absoluuttisesti oikeisiin arvoihin?


”Ei”, vastaa Jari Heinovaara, Alme Solutions Oy:n tuotekehityspäällikkö. ”Pieniä eroja on aina, ja siksi tärkeää onkin tulosten vertailtavuus.” Absoluuttisia arvoja ei siis kannata tuijottaa, mutta tilojen, joissa olosuhdeseurantaa tehdään, tulisi olla keskenään vertailtavissa. Jos laitteet eivät ole keskenään linjassa, voi käytännössä tarkastella vain yhtä tilaa kerrallaan. Olosuhdeseurantaa tehtäessä on kuitenkin tärkeää saada kokonaiskuva tilanteesta, ei kerätä yksittäisiä tuloksia.


Kalibroinnin merkitys korostuu isoissa kiinteistöissä


Suurin osa valmistajista ilmoittaa toki kalibroivansa laitteensa. Usein poikkeamat laitteiden toiminnassa havaitaan kohteessa, jossa on useita mittalaitteita. Tällöin ”selkeästi virheellistä” tulosta näyttävät mittausyksiköt tarkastetaan paikan päällä kalliimmalla mittalaitteella, ja muutokset tehdään näihin yksittäisiin, poikkeavaa tietoa näyttäviin yksiköihin. Samassa kiinteistössä voi olla myös muita mittausyksiköitä, ja ne saatetaan jättää tarkistamatta. Tällöin mittalaitteet eivät tarkastuksen jälkeenkään ole kaikki linjassa keskenään.

Olosuhdeseurantaa koulussa

Laadunvalvonnalla suuri merkitys lopputulokseen


Alme Solutions Oy:ssä laadun ja kustannuspaineen välistä dilemmaa on tutkittu kuluneen vuoden aikana paljon. Almen tuotteisiin on kehitetty laadunvalvontaprosessi, joka on jatkoa yrityksessä jo käytössä olevaan laadunvarmennusjärjestelmään. Laitevalmistajana Alme varmistaa mittalaitteiden laadun ja toimivuuden käytetyistä materiaaleista ja yksittäisistä komponenteista alkaen aina laitteen eliniän kattavaan mittaustulosten varmentamiseen asti.


”Me Almella teemme kalibroinnin kaikille mittausyksiköille jo ennen kuin ne lähetetään asiakkaille. Mittayksiköitä käytetään samoissa olosuhteissa, tarkasti määritellyllä prosessilla. Saatu data analysoidaan ja laitteet kalibroidaan. Referenssiantureiden käyttäminen varmistaa, että lopullinen tulos on mahdollisimman lähellä absoluuttista arvoa. Tämän jälkeen ne ovat linjassa, ja eri tiloissa havaitut eroavaisuudet ovat aidosti vertailukelpoisia keskenään”, kertoo Heinovaara.


Alme Solutions Oy:n kehittämää sisäolosuhteiden seurantajärjestelmää myy Suomessa sisaryhtiö Sisäilmalähetti Oy. Tuotekehityksen ollessa samoissa käsissä, voidaan palvelua jatkuvasti kehittää, ja uudet innovaatiot saadaan nopeasti käyttöön asiakkaille. ”Emme myy vain mittareita, vaan tarjoamme asiakkaillemme laadukasta, analysoitua dataa, jonka avulla on helppo tehdä päätöksiä jatkotoimenpiteistä”, kiteyttää Sisäilmalähetti Oy:n myyntijohtaja Mika Heino.

Tutustu sisäolosuhteiden seurantapalveluun tarkemmin täältä. Tiesitkö muuten, että vuorovaikutuksella on tärkeä rooli sisäilmahaasteiden ratkaisussa? Lue aiheesta lisää täältä.


Comments


bottom of page